احسان خیراندیش

مدیر اجرایی پروژه های فناوری اطلاعات

مشاور کسب و کار

مشاور آی تی

شبکه و زیرساخت

آموزش

مشاور فروش

احسان خیراندیش

مدیر اجرایی پروژه های فناوری اطلاعات

مشاور کسب و کار

مشاور آی تی

شبکه و زیرساخت

آموزش

مشاور فروش

نوشته بلاگ

ردیف اتوماتیک در اکسل حتی در زمان فیلتر نمودن اطلاعات

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹ Education, excel

به نمونه فایل ذیل دقت نمایید. دو ستون اطلاعات که با ردیف از یک تا شش به صورت عدد ثابت درج شده اند.

در صورت فیلتر نمودن اطلاعات، شماره ردیف ها به دلیل ثابت بودن به هم خواهد خورد.

برای حل این مسئله و راحتی در شماره گذاری ردیف ها که در زمان تغییر sort (ترتیب) اطلاعات نیز این شماره گذاری از یک به بعد به ترتیب باشد از فرمول ذیل بهره برداری می شود.

SUBTOTAL(3,B$2:B2)

شرح فرمول:

از تابع subtotal برای انجام مواردی شامل جمع کردن، محاسبه میانگین، محاسبه ماکزیمم و مینیمم و … روی یک محدوده استفاده می‌شود.

برای اینکه بتوان از ردیف اتوماتیک بهره برد، از تابع شماره ۳  تحت عنوان COUNTA برای محاسبه تعداد داده های عددی و غیر عددی سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار استفاده می شود.

برای شروع انتخاب محدوده آغاز شمارش، ابتدا اولین خانه ستون کناری را با $ ثابت نموده و از همان خانه شروع می نماییم. B$2:B2

#آموزش

#اکسل

#فرمول

برچسب ها:
درج دیدگاه